Byggnadssmide

Vi utför byggnadssmide av olika typer både direkt till kund och som underentreprenör till byggföretag. Det kan vara stålstommar till stor eller liten byggnad, skärmtak m.m. Se nedan för en del exempel.

Vi byggde tex Värnamo Biltvätt, se film nedan:

Skärmtak till kund

Tillbyggnad av våra egna lokaler 2013 på 540 m²