Skärande Bearbetning

Exempel på vad vi kan göra på vår bearbetningsavdelning.

Mindre detaljer som skall användas i produktionen eller beställda av kund.
Mindre detaljer som skall användas i produktionen eller beställda av kund.